Network for Astronomy School Education
Corsos em cooperación
Toledo (Brasil) - Agosto 13-Setembro 22, 2018

Corso para profesores terminado em 22 de Setembro, 2018. Em cooperación com Polo AstronĂ´mico Casimiro Montenegro Filho.