Network for Astronomy School Education
Cursos en cooperación
Foz de Igauçu (Brasil) - 3 Agosto-11 Novembro 2017

Curso para professores em 2017. Em cooperación com the Polo Astronómico Casimiro Montenegro Filho de Foz de Iguaçu e Universidad Federal de Integración Latino-Americana Unila.