Network for Astronomy School Education
Presentació
NASE PG és un programa per a postgraus. L’objectiu principal de NASE és educar les noves generacions de professors i reeducar els actuals. Treballem amb professors universitaris per tal de formar futurs professors i col·laborem amb els departaments d’educació per tal de formar professors de primària i secundària experimentats. NASE va crear un curs bàsic per formar professors amb l'objectiu de:

1) L'ensenyament de l'astronomia als professors

2) Ensenyar als professors com ensenyar astronomia

Al mateix temps, treballem amb professors universitaris per introduir-los en els nous mètodes d’ensenyament de l’astronomia.

Els temes del “curs bàsic NASE” són els següents: astronomia de posició, sistema solar, exoplanetes, espectrografia, fotometria, espectroscòpia, determinació de magnituds absolutes, potència d’estrelles, nucleosíntesi, evolució d’estrelles i cosmologia.

Però NASE no només es tracta de visitar un país. L’objectiu principal és establir a cada país un grup local de membres de NASE que segueixen ensenyant “el curs bàsic de NASE” cada any i crear cursos nous mitjançant materials de NASE.

Aquesta pàgina inclou tots els materials del curs bàsic i un dipòsit de materials educatius per a l’astronomia amb activitats, animacions, articles, fotos, jocs, simulacions, programes interactius i vídeos.

Presidència: Rosa M. Ros (Espanya). Vicepresidència: Beatriz García (Argentina)